Ūtƿeorp is searucræft ymbe tōsendunge sōnes tō lēodum þe habbaþ hira ūtƿeorparcas.

Eald Bush cynn ūtƿeorpsearu
Wiki letter w Þis gewrit is stycce. Þu most Uikipædie mid ætiecunge hire helpan.