Openian hēafodlic getæl

Þæt Americanisce Ingefeoht oþþe Gūþ betƿēonan þǣm Rīcum ƿæs gūþ in þǣm Geānlǣhtum Rīcum of 1860 oþ 1865 betƿēonan þǣm norðum rīcum and sūðum rīcum.

 

Wiki letter w Þis geƿrit is stycce. Þū mōst Ƿikipǣdie mid ætīecunge hire helpan.