Þæt Americanisce Ingefeoht oþþe Gūþ betwēonan þǣm Rīcum wæs gūþ in þǣm Geānlǣhtum Rīcum of 1860 oþ 1865 betwēonan þǣm norðum rīcum and sūðum rīcum.