Englisc ealu

Bēor oþþe ealu is druncenlǣƿe drenc þe man brīeƿþ of berecorn (ōðerhƿīle of hƿǣt, mǣse (corn), oþþe rīs).


Wiki letter w Þis geƿrit is stycce. Þū mōst Ƿikipǣdie mid ætīecunge hire helpan.