Belisarius (Crēacisc: Φλάβιος Βελισάριος) wæs Remisc heretogo se þegnde under Iustinianus I Constantinopolis Casere. Ymbe þæm geare 500 wæs he geboren in Germaneia þære byrig se is in Datie and he forðferde in 565 in his tun in Rufinianae be Chalcedon in ðære Læssan Asie neah Constantinopolis.

Belisarius Heretoga

Sigefull wæs Belisarius in manigum gewinnum. He gehiersumode Wendel rice in norðernum Affrican and Yspanie dæl. Eall Italia nam he for his Casere and Romburg mid his sige ofer Eastgotum.

In þæs rices eastdæl adraf he Perse þa hæfde onswogen Remisce land and Hunnas eac.