Carl XVI Gustaf Swēona Cyning

Carl XVI Gustaf (geboren in Solna 30 Ēastermōnaþ 1946) is þāra Sƿēona cyning siþþan 15 Hāligmōnaþ 1973. His fæder ƿæs Gustav Adolf Ƿestboþnia Þēoden.

Carl XVI Gustaf Cyning in Stoccholm, 2009
Wiki letter w Þis gewrit is stycce. Þu most Uikipædie mid ætiecunge hire helpan.