Cyngestūn on Hul

(Edlǣded of Cyningestun on Hull)

Cyningestūn on Hull (Niwenglisc: Kingston upon Hull) is port in þæm East Þriding, se is Eoferƿicscire dǣl, on Englum. Hē hæfþ 321,928 buend ond liġþ on ēa Hull.

Cyngestūn on Hul
Hull Maritime Museum.jpg
Bæceringmet
[1]
Tælmet
Scir: Eoferwicscīr
Feorrspreca forerim: 01482
Ærendrun:
Stowlicu toþegnung
Læppa: City of Kingston upon Hull