Flocc:Byrig on Middelseaxum

Gewritu in flocce "Byrig on Middelseaxum"

Þas 3 trameta sind in þissum flocce - þæt fulle rim trameta is 3.