Dimos Ithakis.png

Iþacige, Grēcisc īeg in þǣm Īoniscan sǣ, mid mearce 96 km2 and 5,000 landbūendum.

Wiki letter w Þis geƿrit is stycce. Þū mōst Ƿikipǣdie mid ætīecunge hire helpan.