Mann is sēo cræftigoste ƿiht gecūþ manncynne. Hē hæfþ līc hƿætƿhæge gelīc apum. For þǣm is mann oft mid apan gesmēad.

Wiki letter w Þis geƿrit is stycce. Þū mōst Ƿikipǣdie mid ætīecunge hire helpan.