Se Rīn is lang and namcūþ ēa in Europan. Hē flēƿþ þurh Sƿissland, Liechtenstein, Ēastrīce, Germanie, Francland, and Niðerland.

Rīn
Loreley mit tal von linker rheinseite.jpg
Land Sƿissland, Ēastrīce, Leohtenstan, Þēodscland, Francland, Niðerland
Cumb landrīca Sƿissland, Leohtenstan, Þēodscland, Niðerland, Francland
Ofcyme Tomasee
Mūþ Norþsǣ
Lengu 1,232.7 kilometre
Med. ēagang 2,200 m³/s
Wætertroges mearc 185,000 km²
Logo Wikimedia Commons Rīn Commons
Þæs Rīnes ƿeg

Gēogēare ƿǣron se Rīn and sēo Donua norþerna mearca þæs Rōmāniscan Rīces.

Sēo ēacAdiht