Openian hēafodlic getæl
Wikimedia Commons logo
Wikimedia Commons hæfþ māran gemyndþrǣdas sibb mid:

Sīde is þrǣds cynn þe macaþ serces.