Seringas sind landfolc Cīnan and nū ƿoniaþ in manigum landum.

Wiki letter w Þis geƿrit is stycce. Þū mōst Ƿikipǣdie mid ætīecunge hire helpan.