Ƿīnbergan genotod tō macienne rēadne ƿīn

Ƿīnberge is berge þe grēƿþ on ƿīntrēoƿum þǣre plantan Vitis.

Wikimedia Commons hæfþ māran gemyndþrǣdas sibb mid:
Grapes


Wiki letter w Þis geƿrit is stycce. Þū mōst Ƿikipǣdie mid ætīecunge hire helpan.