Ƿīnland ƿāfung.

Ƿīnland is land in Norþamerican þe ƿæs be þǣm Norþmenn Leif Ericsuna namod, ymb þæt 1000. gēar.

Wiki letter w Þis geƿrit is stycce. Þū mōst Ƿikipǣdie mid ætīecunge hire helpan.