Wīnland

Ƿīnland is land in Norþamerican þe ƿæs be þǣm Norþmenn Leif Ericsuna namod, ymb þæt 1000. gēar.

Ƿīnland ƿāfung.
Wiki letter w Þis gewrit is stycce. Þu most Uikipædie mid ætiecunge hire helpan.