World of Warcraft: Wrath of the Lich King

Ƿoruld Gūþcræftes: Ƿræþ þæs Līċcyning

World of Warcraft: Wrath of the Lich King (þæt mǣneþ on Englisce "Ƿoruld Gūþcræftes: Ƿrǣþþu þæs Līccyninges") is underset gamen tō þǣm folclican Blizzard gamen World of Warcraft, æfter World of Warcraft: The Burning Crusade.

Wiki letter w Þis gewrit is stycce. Þu most Uikipædie mid ætiecunge hire helpan.