Cīnæppel and his sēow

Cīnæppel is trēowgeboren wæstm se wæs ǣr getilgod on Seringum and nū fint man on manigum hātum landum.

Wiki letter w Þis geƿrit is stycce. Þū mōst Ƿikipǣdie mid ætīecunge hire helpan.