Norþhymbra Rīce

Rīċe on Engla landes norþmestum dǣle

Norþanhymbra rīce wæs cynerīce on Engla lande, þæt norþmestum þāra Engliscum rīcum. Hit stōd fram WæþHymbre and fram Brytene ēasthealfe oþ hire westhealfe.

Norþanhymbra Rīċe on ġēar 700

Norþanhymbra rīce wearþ geānlǣht fram Beornica-rīce and Dera-rīce and Norþanhybra ǣrresta cyning wæs Æþelfriþ se fang to rīce on Beornica in 592 and on Derum in 604.